BANKOWOZY

bankowozy

Wszystkie produkowane przez naszą firmę samochody specjalne – bankowozy, wykonane są zgodnie z Warunkami Technicznymi, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 14.10.1998 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 858 z dnia 14.10.1998 r.), w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Comments are closed